schoolteam


schoolteam

Kleuterteam


Kleutersjuffen:
1KA : Juf Kelly

Kelly.Moyson@sovilvoorde.be


1KB : Juf Emma

emma.linssen@sovilvoorde.be


1KC: Juf Emily

emily.torfs@sovilvoorde.be


2KK: Juf Sabrina & Juf Peggy
sabrina.sermeus@sovilvoorde.be

peggy.weckx@sovilvoorde.be


3KK : Juf Mia
mia.vanroy@sovilvoorde.be


Kinderverzorgster
Juf Evy

evy.deluyck@sovilvoorde.be


Zorg kleuters:
Juf Leila (alle kleuterklassen)

leila.bentajar@sovilvoorde.be

Juf Peggy
peggy.weckx@sovilvoorde.be


Zorgcoödinator Kleuters
Juf Jorinde

jorinde.beeckman@sovilvoorde.be 

DIRECTIE EN SECRATARIAAT

Directeur: Linda Verschueren

linda.verschueren@sovilvoorde.be


Secretariaat: Melissa Lauwers

secretariaat.dekastanjelaar@sovilvoorde.be

lager school team

Leerkrachten lagere school:

Eerste leerjaar A:  Juf Kristel

kristel.cornand@sovilvoorde.be


Tweede leerjaar A: Juf Elke

elke.terriere@sovilvoorde.be


Tweede leerjaar N: Meester Jonas


Derde leerjaar: Juf Marianne

marianne.massant@sovilvoorde.be


Vierde leerjaar: Juf Anke

anke.vanhorenbeeck@sovilvoorde.be


Vijfde leerjaar: Juf martine

martine.wouters@sovilvoorde.be


Zesde leerjaar : Meester Tim

tim.vanrompay@sovilvoorde.be


Zorg Lagere school:

Juf Frieda

frieda.debondt@sovilvoorde.be


Meester Filip

filip.wouters@sovilvoorde.be


Juf Cathy

cathy.rosseau@sovilvoorde.be


Zorgcoödinator lager school:
Juf Jorinde (Eerste leerjaar)

jorinde.beeckman@sovilvoorde.be

Juf Tinne (tweede tot zesde leerjaar)

tinne.janssens@sovilvoorde.be


Zorgteam


Zorg kleuters:
Juf Leila (alle kleuterklassen)

leila.bentajar@sovilvoorde.be

Juf Peggy
Peggy.weckx@sovilvoorde.be


Zorg Lagere school:

Juf Frieda

frieda.debondt@sovilvoorde.be


Meester Filip

filip.wouters@sovilvoorde.be


Juf Cathy

cathy.rosseau@sovilvoorde.beZorgcoödinator kleuters en lagere school:
Juf Jorinde kleuters en Eerste leerjaar

jorinde.beeckman@sovilvoorde.be

Juf Tinne tweede  tot zesde leerjaar)

tinne.janssens@sovilvoorde.be

Lichamelijke opvoeding

Zedenleer:

Juf Carine

carine.lemagie@sovilvoorde.be


Katholieke godsdienst:
Juf Sonia

sonia.claes@sovilvoorde.be


Orthodoxe godsdienst:

Meester Nicolas

nicolas.dura@sovilvoorde.be


Islam:
Juf Hajar

hajar.belkadi@sovilvoorde.be


Juf Imane

imane.elboudaati@sovilvoorde.beBijzondere leermeesters


Pol


Cindy


Sabah

Idiatou

Poetsteam